Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Nieuws

Aanslagoplegging en invorderingsactiviteiten BghU per maart 2020

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus zijn landelijke besluiten en richtlijnen van het Ministerieel crisisteam bindend voor iedereen. Het kabinet heeft de toezegging gedaan dat ondernemers bepaalde belastingen later mogen betalen.

Naar aanleiding van diverse verzoeken vanuit de deelnemers hierbij de reactie met toelichting hoe BghU om wil gaan met belastingaanslagen voor bedrijven en zzp’ers, gezien deze specifieke situatie. BghU zal het opleggen van belastingaanslagen namens de deelnemers continueren maar matigen waar mogelijk en invorderingsstappen worden opgeschort. Zo blijven we onze goede dienstverlening toch voortzetten.

BghU volgt de landelijke richtlijnen en specifieke informatie wordt hier in de komende dagen nog aangevuld.

---

[update, 18 maart 2020]

Invorderingsrente 
Het kabinet heeft de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden vanaf 23 maart 2020. Deze verlaging passen wij toe.

---

[bericht, 16 maart 2020]

Gebruikersheffing OZB
Deze belastingaanslagen, inclusief toelichting over betalingsmogelijkheden, zijn reeds in productie voor oplegging in maart.

Gematigde aanslag toeristenbelasting
De voorlopige belastingaanslagen toeristenbelasting 2020 worden op een minimaal bedrag opgelegd met duidelijke uitleg. De definitieve belastingaanslagen toeristenbelasting 2019 volgen later in tijd.

De invorderingstappen (herinnering, aanmaning, dwangbevel) worden opgeschort.
BghU biedt kwijtscheldingsmogelijkheid van diverse belastingsoorten voor zzp’ers. Zie hiervoor de informatie op onze website over kwijtschelding. 

Precariobelasting later in tijd
Het opleggen van precariobelasting 2020 volgt later in de tijd. Dat kan ook, aangezien deze belastingsoort geen onderdeel uitmaakt van een combi kohier. De invorderingstappen (herinnering, aanmaning, dwangbevel) voor de precariobelasting t/m 2019 worden tevens opgeschort.

Waterschapsheffingen.
De waterschapsbelastingen voor bedrijven, in dit geval de zuiveringsheffing, zijn voor een belangrijk deel al verzonden. De invorderingstappen (herinnering, aanmaning, dwangbevel) worden opgeschort. Echter met uitzondering van de grotere bedrijven die buiten de invloedssfeer van de crisis liggen.

 

Terug naar overzicht