Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Nieuws

Ons digitale loket Mijn BghU is (nog) in ontwikkeling.

Sinds 7 november werkt BghU met een nieuw belastingsysteem. Het digitale loket Mijn BghU is ingericht op dit nieuwe systeem.

Uit klantreacties merken wij dat sommige zaken nog stroef verlopen. Bij het digitaal indienen van een verzoek om kwijtschelding en bij het digitaal indienen van een bezwaarschrift krijgen sommige klanten foutmeldingen - over dat het verzoek niet kan worden ingediend. BghU is dagelijks bezig het digitale loket te verbeteren. Wij verwachten dat dit binnen enkele dagen is opgelost. 

In het digitale loket is het ook nog niet mogelijk om uw aanslag via iDeal te betalen. Net zoals het afgeven van een machtiging. BghU werkt ook hier hard om dit mogelijk te maken.  

In ons digitale loket kunt u wel uw aanslagen en/of taxatieverslagen inzien.

Uiteraard kunt u ook buiten het digitale loket Mijn BghU in bezwaar gaan of een verzoek om kwijtschelding indienen. U kunt uw bezwaar of verzoek om kwijtschelding per post naar ons toe sturen. Dat mag naar het volgende adres:

BghU
Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Zoals gezegd, deze problemen zijn tijdelijk. BghU werkt hard aan de verbeteringen en biedt excuses aan voor het ongemak.

Terug naar overzicht