Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Kwijtschelding

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Elk verzoek tot kwijtschelding wordt individueel beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Heeft u:

  • een laag inkomen ?
  • een (gezamenlijk) saldo op uw bank- en spaarrekening(en) lager dan: ongeveer 1 maand netto huur + 1 maand netto ziektekostenverzekering + 1 maand kosten van bestaan volgens de participatiewet en - afhankelijk van uw gezinssituatie - opgehoogd met een bedrag van € 1.500,- of € 1.900,- of € 2.000,-
  • geen eigen woning met overwaarde?
  • geen voertuig dat meer waard is dan € 3.350,- ?
  • de aanslag nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald?

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen.

Wilt u een kwijtscheldingsverzoek digitaal indienen ?

  • In MijnBghU vraagt u gemakkelijk kwijtschelding aan. Wij stellen u daar enkele korte vragen over uw inkomen. Omdat wij uw gegevens graag veilig en met zorg willen behandelen, heeft u voor ons digitaal loket MijnBghU uw DigiD nodig. Houdt u deze bij de hand.

Wilt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen? 

  • Dit is mogelijk door te bellen naar BghU. Wij zijn op werkdagen bereikbaar op 088-0640200.  
  • Of download een kwijtscheldingsformulier om dit op uw gemak te kunnen doorlezen. Wij vragen u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en stuurt u ons alle gevraagde informatie toe.