Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Kwijtschelding

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Elk verzoek tot kwijtschelding wordt individueel beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Heeft u:

  • een laag inkomen ?
  • een (gezamenlijk) saldo op uw bank- en spaarrekening(en) lager dan: ongeveer 1 maand netto huur + 1 maand netto ziektekostenverzekering + 1 maand kosten van bestaan volgens de participatiewet?
  • geen eigen woning met overwaarde?
  • geen voertuig dat meer waard is dan € 2269,- ?
  • de aanslag nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald?

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen.

Wilt u een kwijtscheldingsverzoek digitaal indienen ?

  • Dit is mogelijk via MijnBghU. Houdt u DigiD bij de hand.

Wilt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen? 

  • Dit is mogelijk door te bellen naar BghU. Wij zijn op werkdagen bereikbaar op 088-0640200.