Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Kwijtschelding

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Elk verzoek tot kwijtschelding wordt individueel beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Heeft u:

  • een minimuminkomen?
  • Uw gezamenlijk saldo op uw bank- en spaarrekeningen is lager dan: een maand netto huur + een maand ziektekostenverzekering + het normbedrag
  • geen eigen woning met overwaarde?
  • geen voertuig dat meer waard is dan € 2269,-?
  • de aanslag nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald?

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen.

Wilt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen? Dit kan:

  • digitaal via Mijn BghU
  • telefonisch via 088-0640380 (24/7)