Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Nieuws

BghU heeft een nieuw rekeningnummer

Vanaf 1 januari 2022 zal BghU een nieuw rekeningnummer gaan gebruiken. Wij stappen over van de Bank Nederlandse Gemeenten naar de ING Bank. Vanaf dat moment zullen wij niet langer incasseren met het IBAN-nummer NL88 BNGH 0285 1644 14, maar incasseren wij via het IBAN-nummer NL95 INGB 0674 5939 28, ten name van BghU Belastingen. 

Rond 25 januari hebben de eerste incasso's van het nieuwe rekeningnummer plaatsgevonden. 

Het is niet meer mogelijk om geld over te maken op ons oude rekeningnummer. Uw bank zal dit bij het internetbankieren aangeven. 

Sommige banken zullen bij het invoeren van IBAN NL95 INGB 0674 5939 28 aangeven dat het rekeningnummer op naam staat van de Gemeenschappelijke Regeling BghU uit Utrecht. Dat klopt. Dit is de officiele titel van onze belastingsamenwerking.

Terug naar overzicht