Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Visie en missie

Missie

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) heft en int belastingen namens haar deelnemers en stelt de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. BghU is een publieke, uitvoerende en dienstverlenende organisatie die op basis van maatschappelijk aanvaarde bedrijfseconomische principes wordt geleid.

over-bghu-1.jpg

Visie

  • BghU borgt de continuïteit van de taakuitvoering en streeft een permanente verbetering na van de kwaliteit en klantvriendelijkheid van het belastingproces ten behoeve van haar deelnemers;
  • Zij heeft oog voor het belang van burgers, instellingen en bedrijven en probeert hen zoveel mogelijk te faciliteren. Een belangrijk aspect daarbij is de vergaande digitalisering van het belastingproces om zo de vraagbaakfunctie en de contactmogelijkheden op de momenten dat burgers, instellingen en bedrijven dat wensen te optimaliseren. Zij sluit daarbij aan op de KCC- ontwikkeling bij de gemeenten;
  • BghU staat borg voor een adequate uitvoering en het ophalen van de juiste belastingopbrengst. BghU streeft daarbij naar verlaging van de maatschappelijke kosten door onder meer samen te werken (zowel horizontaal met meerdere gemeenten als verticaal met waterschappen);
  • BghU is een moderne werkgever met oog en aandacht voor haar medewerkers;
  • BghU heeft de ambitie om op middellange termijn gezien te worden als toonaangevend samenwerkingsverband op het gebied van belastingen, waarbij er een goede verhouding is tussen de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening.

Niet gevonden wat u zocht?

Wellicht geeft onderstaande zoekbalk antwoord op uw vraag. Mocht deze ook geen uitkomst bieden, neem dan contact met ons op.