Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

WOZ-Waarde

WOZ staat voor 'Waardering onroerende zaken'. In het kader van de Wet WOZ stelt BghU elk jaar de waarde vast van alle WOZ-objecten (zoals woningen, garages, bedrijfsgebouwen, winkels en bouwterreinen) van deelnemende gemeenten.

WOZ staat voor 'Waardering onroerende zaken'. In het kader van de Wet WOZ stelt BghU elk jaar de waarde vast van alle WOZ-objecten (zoals woningen, garages, bedrijfsgebouwen, winkels en bouwterreinen) van deelnemende gemeenten.

Wie op 1 januari is geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht), ontvangt van BghU een WOZ-beschikking via het aanslagbiljet; u vindt de WOZ-waarde van uw object dus op uw aanslagbiljet.

U kunt de waarde ook inzien:

  • Op Mijn BghU: de WOZ-waarde staat in het taxatieverslag.
  • Op LV-WOZ: hier kunt u de WOZ-waarde van elk object inzien.

Heeft u vragen over het tot stand komen van de WOZ-waarde? Bekijk het filmpje over de WOZ of neem contact met ons op; wij geven u graag uitleg over uw WOZ-waarde!