Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

WOZ-Waarde

Waarom WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting. Bij een huurhuis bepaalt de WOZ-waarde ook de hoogte van uw huur. Gemeenten bepalen de hoogte van de WOZ-waarde met een taxatie.

Gebruik WOZ-waarde voor belastingen

De volgende 3 overheden gebruiken de WOZ-waarde bij de berekening van hun belastingen:

1. Gemeenten:
- onroerendezaakbelasting (OZB)
- rioolheffing

2. De Belastingdienst:
- inkomstenbelasting (het eigen woningforfait)
- vennootschapsbelasting
- schenkbelasting
- erfbelasting
- verhuurderheffing

3. Waterschappen:
- watersysteemheffing