Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Wat gebeurt er met mijn geld?

Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. BghU heft en int deze belastingen namens haar deelnemers en stelt daarnaast de hoogte van de WOZ-waardes vast van alle woningen en bedrijven in deze gemeenten.

Wij begrijpen heel goed dat de aanslagen en bijbehorende bedragen overweldigend kunnen zijn. Daarom leggen wij hieronder kort uit wat uw gemeente of Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onder andere doet met uw belastinggeld.

Veilige dijken

Om veilig te wonen en leven hebben we veilige dijken nodig. De belangrijkste waterkering in ons gebied is de dijk van de Neder-Rijn en de Lek. Deze dijk beschermt de Randstad tegen hoog water vanaf de rivier. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden inspecteert, onderhoudt en verbetert de dijken. Lees hier meer over in het online magazine van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

veilige-dijken.svg

Straatverlichting plaatsen en onderhouden

Uw gemeente zorgt voor het plaatsen en onderhouden van de straatverlichting op de openbare weg en andere openbare ruimtes, zoals parken en pleinen. Voldoende straatverlichting verhoogt de sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

straatverlichting.svg

Speeltuinen en trapveldjes onderhouden

Buiten spelen is van groot belang voor de fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen. Goede speelvoorzieningen en trapveldjes zijn daarom van belang om het buitenspelen te bevorderen. Uw gemeente onderhoudt deze speeltuinen en trapveldjes.

speeltuinen.svg

Droge voeten

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt ervoor dat er voldoende oppervlaktewater in sloten, plassen en kanalen in het gebied beschikbaar is en dat overtollig water snel wordt afgevoerd. Zo houden we de voeten droog. Lees hier meer over in het van het online magazine Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

droge-voeten.svg

Huishoudelijk afval ophalen

Uw gemeente zorgt er wekelijks voor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald als u dit aan de straat hebt gezet. Op deze manier zorgt de gemeente voor een schone stad en een gezonde leefomgeving.

huishoudelijk-afval-ophalen.svg

Aanleg en onderhoud van riolering

Uw gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het openbare hoofdrioolstelsel. Ook berekent de gemeente regelmatig of het riool het afval- en regenwater nog goed kan verwerken.

riolering.svg

Niet gevonden wat u zocht?

Wellicht geeft onderstaande zoekbalk antwoord op uw vraag. Mocht deze ook geen uitkomst bieden, neem dan contact met ons op.