Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Nieuws

BghU verstuurt aanslagen - informatie en verzenddata (update)

Wij hebben zojuist weer een groot aantal belastingaanslagen verzonden. Deze aanslagen hebben de dagtekening 30 april 2024. En zijn onder andere verstuurd naar inwoners en ondernemers die aan het begin van dit jaar hun belastingaanslag nog niet van ons hebben ontvangen. 

U kunt ook een belastingaanslag van een ouder jaar ontvangen
Ook zijn er een groot aantal belastingaanslagen van een eerder jaar verstuurd. Deze hebben ook de dagtekening 30 april 2024. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u de aanslag later ontvangt. Dat verschilt vaak per belastingsoort. Wij snappen dat dit heel vervelend is. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.

Elke maand versturen wij belastingaanslagen
Dit kunnen belastingaanslagen zijn over 2024, maar ook van een eerder jaar. Daarom kunt u meerdere belastingaanslagen over verschillende jaren tegelijk ontvangen.

 

---

Bericht 27-9-2023

Met een dagtekening van 30 september 2023 heeft BghU ruim 5.000 aanslagen verstuurd naar burgers en bedrijven in de gemeenten en het waterschapsgebied waar BghU voor werkt. Door kwaliteitscontroles heeft het langer geduurd om deze aanslagen te kunnen versturen. BghU begrijpt dat dit voor de burgers en bedrijven vervelend is. Voor de opgelopen vertraging biedt BghU excuses aan. 

De verwachting is dat eerstvolgende zending eind november verstuurd kan worden. Het kwalitatief goed waarderen van objecten kost tijd. BghU wil haar werk zo goed mogelijk doen.   

Het kan door dezelfde kwaliteitscontroles gebeuren dat burgers en bedrijven nog geen aanslag voor het belastingjaar 2023 zullen ontvangen. Deze aanslagen zullen dan in 2024 worden verstuurd.  

--

Bericht 21-04-2022

Met dagtekening 30 april heeft BghU een groot aantal aanslagen verstuurd naar de burgers en bedrijven die in de maanden januari, februari en maart hun belastingaanslag nog niet van BghU hadden ontvangen.

Nog geen waarde vastgesteld
Een groot deel van deze zending betreft aanslagen voor alleen het gebruikersdeel. Omdat de WOZ-waarde nog niet voor alle objecten is vastgesteld. Omdat BghU wil voorkomen dat burgers en bedrijven met dubbele lasten worden geconfronteerd, heeft BghU gekozen voor het opsplitsen van de verschillende belastingsoorten. Zodat de lasten worden verdeeld. 

Later dit jaar
Burgers en bedrijven die wel een aanslag hebben ontvangen voor het gebruik, maar nog niet voor het eigendom (o.a. onroerendezaakbelasting), zullen het eigenarendeel van de belastingaanslag later dit jaar gaan ontvangen. 

BghU begrijpt dat dit voor burgers en bedrijven vervelend kan zijn. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.  


--

Bericht 23-03-2023

BghU stuurt maandelijks een groot aantal belastingaanslagen naar huurders en eigenaren, namens het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de negen gemeenten waarvoor BghU werkt. Het grootste gedeelte van de op te leggen belastingaanslagen versturen wij in de maanden januari en februari. Wanneer u op die momenten geen aanslag heeft ontvangen, krijgt u deze later in het jaar. 

Het is lastig aan te geven waarom klanten de aanslag later in het jaar krijgen. Dit heeft voor iedere klant een andere reden. Vaak heeft het te maken met de nog vast te stellen waarde van een pand.  

Huurders en eigenaren
In de afgelopen maanden heeft BghU namens de deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden belastingaanslagen verstuurd. Eind januari voor huurders en de laatste twee weken van februari voor de eigenaren van woningen en bedrijfspanden. Deze aanslagen verstuurden we in plukjes, per post en via MijnOverheid, voor degene die heeft aangegeven de aanslag digitaal te willen ontvangen.

Dus klanten die in januari of februari geen aanslag hebben ontvangen kunnen de aanslag later in het jaar verwachten. BghU verstuurt het hele jaar door aanslagen. Deze laten wij iedere laatste week van de maand bezorgen. Zowel met de post als via Mijn Overheid. Let op: BghU verstuurt nooit aanslagen per e-mail.

Terug naar overzicht