Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Nieuws

BghU verstuurt weer belastingaanslagen

In de komende maanden zal BghU namens de deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden weer belastingaanslagen gaan versturen. Deze aanslagen versturen we in plukjes, per post en voor degene die heeft aangegeven de aanslag digitaal te willen ontvangen, via MijnOverheid.

Een aanzienlijk deel van de huurders van woningen zullen zaterdag 25 januari de gecombineerde aanslag met de gemeentelijke lasten en waterschapslasten ontvangen. Een groot deel van de eigenaren van woningen en huurders van woningen en/of bedrijfsruimten zullen of 22 februari of 29 februari de gecombineerde aanslagen van de gemeente en het waterschap ontvangen.

Klanten die op deze momenten geen aanslag hebben ontvangen kunnen de aanslag later in het jaar verwachten. BghU verstuurt het hele jaar door aanslagen. Deze laten wij iedere laatste zaterdag van de maand bezorgen. Zowel met de post als via Mijn Overheid.

Heeft u na februari nog geen aanslag ontvangen, maar heeft u deze wel nodig voor de Belastingdienst? Voor de aangifte inkomstenbelasting heeft u de aanslag van het belastingjaar 2019 nodig. Deze kunt u raadplegen en downloaden in Mijn BghU.

Op onze website kunt u - per belastingsoort - allerlei informatie over uw aanslag vinden. Ook kunt u in ons digitale loket Mijn BghU een automatische incasso afgeven, een taxatieverslag inzien, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken tegen de aanslag. Wij vragen u bij het inloggen om uw telefoonnummer en e-mailadres, om het contact tussen u en de BghU te vergemakkelijken. Niet voor andere doeleinden.

Heeft u vragen, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op: 088-0640200.

 

Terug naar overzicht