Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Nieuws

BghU verstuurt weer belastingaanslagen

In de komende maanden zal BghU weer belastingaanslagen gaan versturen. Deze aanslagen versturen we in plukjes, per post en voor degene die heeft aangegeven de aanslag digitaal te willen ontvangen, via MijnOverheid.

Huurders van woningen zullen zaterdag 26 januari de gecombineerde aanslag met de gemeentelijke lasten en waterschapslasten ontvangen. Eigenaren van woningen en huurders van bedrijfsruimten zullen 15 februari of 22 februari de gecombineerde aanslagen van de gemeente en het waterschap ontvangen. 

Op onze website kunt u - per belastingsoort - allerlei informatie over uw aanslag vinden. Ook kunt u in ons digitale loket Mijn BghU een automatische incasso afgeven, een taxatieverslag inzien, een kwijtscheldingsformulier aanvragen of bezwaar maken tegen de aanslag. Wij vragen u bij het inloggen om uw telefoonnummer en e-mailadres, om het contact tussen u en de BghU te vergemakkelijken. 

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden legt in dit online magazine magazine uit wat er zoal met uw geld gebeurt.

Terug naar overzicht