Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Nieuws

BghU verstuurt weer belastingaanslagen: informatie, tarieven en verzenddata

In de komende maanden zal BghU namens de deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden weer belastingaanslagen gaan versturen. Deze aanslagen versturen we in plukjes, per post en via MijnOverheid, voor degene die heeft aangegeven de aanslag digitaal te willen ontvangen.

Een aanzienlijk deel van de huurders van woningen zullen de laatste zaterdag van januari de gecombineerde aanslag met de gemeentelijke lasten en waterschapslasten ontvangen. Een groot deel van de eigenaren van woningen en huurders van woningen en/of bedrijfsruimten zullen of de laatste twee weken van februari de gecombineerde aanslagen van de gemeente en het waterschap ontvangen.

Klanten die op deze momenten geen aanslag hebben ontvangen kunnen de aanslag later in het jaar verwachten. BghU verstuurt het hele jaar door aanslagen. Deze laten wij iedere laatste week van de maand bezorgen. Zowel met de post als via Mijn Overheid. Let op: BghU verstuurt nooit aanslagen per e-mail.

Informatie op de website
Onder 'Belastingen' (in het hoofdmenu) vindt u op deze website allerlei informatie over uw aanslag. Hier leggen wij de belastingaanslag voor u uit. Ook vindt u op onze site alle informatie over tarieven: klik hier

Hogere tarieven
Het vaststellen van de tarieven is een bevoegdheid van de gemeenteraad van uw gemeente. Dat is in de wet zo geregeld. BghU is enkel de organisatie die de heffing van de gemeentelijke belastingen voor uw gemeente uitvoert. BghU is niet de partij die de (nieuwe) tarieven bepaalt.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn voor veel gemeenten gestegen. De afvalstoffenheffing is een heffing waar een gemeente geen winst op mag maken. Het betekent dat enkel de daadwerkelijke kosten die verband houden met de afvalverwerking, inzameling et cetera aan de burgers mogen worden doorgerekend. De kosten zijn zodanig toegenomen dat de heffing is verhoogd.

WOZ beschikking voor belastingaangifte
Heeft u na februari nog geen aanslag ontvangen, maar heeft u deze wel nodig voor de Belastingdienst? Voor de aangifte inkomstenbelasting heeft u de aanslag van het belastingjaar 2022 nodig. Deze kunt u raadplegen en downloaden in Mijn BghU.

Ook kunt u in ons digitale loket Mijn BghU een automatische incasso afgeven, een taxatieverslag inzien, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken tegen de aanslag. Wij vragen u bij het inloggen om uw telefoonnummer en e-mailadres, om het contact tussen u en de BghU te vergemakkelijken. Niet voor andere doeleinden.

Contact
Heeft u vragen, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op: 088-0640200 of via ons contactformulier

Terug naar overzicht