Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Nieuws

Gemak dient de mens, … of toch niet?

Jaarlijks rond deze periode waarin de gemeentelijke belastingaanslagen op de deurmat vallen worden we overstelpt met reclamespotjes waarin bureau’s hun diensten aanbieden. Verdien vele honderden euro’s door bezwaar te maken tegen uw te hoge WOZ-waarde etc.

Onlangs zijn er onderzoeken gedaan door diverse gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden, waaronder de BghU, (hierna samengevat onder de noemer gemeente) naar de ervaringen met en de werkwijze van deze bureau’s werkende op basis van no cure, no pay  (hierna NCNP genoemd).  Uit die onderzoeken zijn enkele opmerkelijke feiten naar voren gekomen.

Allereerst de constateringen, daarna de mogelijke verklaringen:

Feit 1: Het slagingspercentage van de NCNP bureau’s ligt vele procenten lager ten opzichte van de door de individuele burger ingediende bezwaren; 

Feit 2: De gemiddelde doorlooptijd, de periode tussen indienen en uitspraak bezwaar, ligt bij de NCNP bureau’s weken hoger dan die van de individuele burger;

Feit 3: Bij honorering van de bezwaren ligt het bedrag waarmee de WOZ-waarde aangepast wordt bij de NCNP bureau’s gemiddeld lager ten opzichte van de door de individuele burger gehonoreerde bezwaren;

Feit 4: De gemiddelde besparing voor de burger bij de gehonoreerde bezwaren bedraagt een paar tientjes op jaarbasis. Dit is incl. de doorwerking op de andere belastingen en komt dus bij lange na niet in de buurt van de gesuggereerde vele honderden euro’s. Uitzondering hierop is de verdienste van het NCNP bureau, deze verdient bij honorering van het bezwaar al snel ca. 700€.

Dit vraagt om een verklaring
Het lagere slagingspercentage hangt samen met het gegeven dat de NCNP bureau’s veelal schieten met hagel. Als je maar vaak genoeg schiet, raak je altijd wel iets. Veelal maken de NCNP bureau’s  proforma bezwaar tegen de WOZ-waarde, d.w.z. zonder toelichting, zonder daar zelf nog kritisch naar gekeken te hebben. Vervolgens vraagt men vaak om mondelinge behandeling. Dit is enerzijds om eventuele zwakke onderbouwingen van de gemeente te ontlokken, maar belangrijker nog  hierop is hun verdienmodel gebaseerd. Men ontvangt nl. een extra vergoeding van al snel 200€ per zaak indien de waarde uiteindelijk aangepast wordt. In de praktijk worden soms honderden zaken in een ochtend behandeld enkel met de intentie om de vergoeding te mogen incasseren. Omdat het voor het verdienmodel van de NCNP bureau’s niet uitmaakt of de WOZ waarde met €1,00 aangepast wordt of met € 50.000,00, stemmen de NCNP bureau’s al snel in met een aanpassingsvoorstel vanuit de gemeente. Instemmen betekent nl. dat het NCNP bureau de inkomsten veilig heeft gesteld en vervolgens geen kosten meer hoeft te maken. Dit terwijl de individuele burger pas tevreden is met een uitkomst waarvan hij/zij vindt dat dit de juiste is.

Overigens zou de uitkomst ook een verhoging van de WOZ waarde kunnen inhouden, maar hier hoor je de NCNP bureau’s wijselijk niet over. Voorbeelden zijn bekend waarbij het NCNP bureau in eerste instantie pleitte voor verlaging van de WOZ-waarde en tijdens de zitting vervolgens aankoerste op verhoging om haar proceskostenvergoeding maar veilig te stellen.

Afsluitend
Het staat de burger vrij om gebruik te maken van NCNP bureau’s, maar of dit gemak verstandig is als je denkt dat de WOZ waarde niet juist is? Met hetzelfde gemak kan de burger zelf bezwaar indienen. Neem telefonisch contact op met uw gemeente of in dit geval de BghU . Ook kunt u digitaal via de portal van de BghU, MijnBghU bezwaar aantekenen. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw bezwaarschrift adequaat wordt opgepakt. Hieraan zijn voor u geen kosten aan verbonden en voorkomt mogelijke teleurstellingen.

Aan U de keus.

Terug naar overzicht