Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Nieuws

Stijgende tarieven lokale belastingen

'De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie', daarmee kwam het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen onlangs in haar jaarlijkse rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2020. Het COELO onderzoekt ieder jaar de tarieven van 40 grote gemeenten. Dit om een duidelijk beeld te krijgen van de lokale heffingen in Nederland. Het rapport kunt u hier vinden: KBGG 2020

Ten opzichte van 2019 betalen huurders gemiddeld 5,1 procent meer en betalen eigenaar-bewoners gemiddeld 4,3 procent meer dan in 2019. Vooral de afvalstoffenheffing stijgt met 5,9 procent sterk. Het Rijk heeft de afvalstoffenbelasting sterk verhoogd en dat berekenen de gemeenten nu door aan de burgers. Het stijgingspercentage bij de gemeente Utrecht is 4,8 procent. 

Gemiddeld stijgt de Onroerende-zaakbelasting met 4,0 procent. Deze relatief sterke stijging wordt veroorzaakt door het feit dat gemeenten steeds meer worden geconfronteerd met tekorten in het sociaal domein. Bij de gemeente Utrecht is de stijging 3,0 procent.

De stijging van de tarieven is een bestuurlijk-politieke keuze van de gemeenteraad in Utrecht. Fiscaal-juridisch is dit een geoorloofde keuze.

Terug naar overzicht