Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Particulieren kunnen een bezwaarschrift digitaal indienen via Mijn BghU.  

Wij werken aan een digitaal loket waar ondernemers met e-herkenning kunnen inloggen. Deze functionaliteit zal binnenkort beschikbaar zijn. Tot die tijd kunnen ondernemers bezwaarschriften alleen schriftelijk indienen. Voor dit ongemak bieden wij onze excuses aan.

Bezwaar indienen via Mijn BghU

Of u kunt uw bezwaar schriftelijk indienen via:

BGHU
Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Bij uw bezwaar stuurt u bewijsstukken mee die aangeven waarom u de aanslag onjuist vindt. Deze zijn nodig om uw bezwaar te behandelen.

Als u bezwaar maakt, krijgt u een ontvangstbevestiging. 

U krijgt automatisch uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Let op: dit geldt niet voor een WOZ-bezwaar. Daarvoor moet u zelf schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Doe dit in uw bezwaarschrift.