Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag lokale belastingen of uw WOZ waarde? Bel ons dan eerst even, op 088-0640200. Onze medewerkers kunnen uw vragen beantwoorden. Misschien is het dan niet meer nodig om bezwaar te maken. Heeft u vragen over een ontvangen naheffingsaanslag parkeerbelasting, klik dan eerst hier: parkeerbelasting 

Bent u het dan nog steeds niet eens met de aanslag, Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen.

Particulieren kunnen een bezwaarschrift digitaal indienen via Mijn BghU. Ook eenmanszaken loggen in als particulier. 

Wilt u een bezwaarschrift indienen tegen de naheffing parkeerbelasting, klik dan hier.
Wilt u een bezwaarschrift indienen tegen de hondenbelasting, klik dan hier.

Bezwaar indienen via Mijn BghU

Ondernemers kunnen bezwaar indienen door in te loggen in ons digitaal loket met eHerkenning.

Inloggen met eHerkenning

Of u kunt uw bezwaar schriftelijk indienen via:

BGHU
Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Bij uw bezwaar stuurt u bewijsstukken mee die aangeven waarom u de aanslag onjuist vindt. Deze zijn nodig om uw bezwaar te behandelen.

Als u bezwaar maakt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Let op: wanneer u in Mijn BghU een bezwaarschrift indient, dan versturen wij u de ontvangstbevestiging per e-mail.

U kunt verzoeken om uitstel van betaling. Doe dit in uw bezwaarschrift.