Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen.

Dit kunt u op drie manieren doen:
1) U scant de QR-code op uw aanslagbiljet en kiest voor Bezwaar maken
2) U gaat naar Mijn BghU en kiest voor Bezwaar maken
3) U stuurt een brief naar BghU, Postbus 5150, 3502 JD Utrecht

Wat moet er in uw brief staan:

  • Kenmerk BghU
  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Bewijsstukken, bijvoorbeeld taxatierapport van een andere makelaar en/of foto's 
  • U kunt verzoeken om uitstel van betaling. Doe dit in uw bezwaarschrift. 

Bezwaar WOZ-waarde, Onroerende Zaakbelasting of waterschapsbelasting

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt als basis voor de gemeentelijke- en waterschapsbelasting. Dit zijn de Onroerend Zaakbelasting (OZB) en Watersysteemheffing Gebouwd.

BghU stelt de WOZ-waarden voor de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist vast. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde hoeft u geen bezwaar te maken tegen de Onroerend Zaakbelasting en Watersysteemheffing Gebouwd voor dezelfde woning/object. Wanneer de WOZ-waarde wijzigt, dan passen wij uw aanslag aan. U krijgt daar een schriftelijk besluit van.

Heeft u een eenmanszaak en wilt u bezwaar maken? Dan logt u op Mijn BghU in als Particulier via uw DigiD.

Bezwaar Parkeerbelasting

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag parkeerbelasting die u heeft ontvangen? Dan maakt u hiertegen bezwaar.
Voor meer informatie over parkeerbelasting gaat u naar: parkeerbelasting 

Bezwaar Hondenbelasting

Wilt u een bezwaarschrift indienen tegen de hondenbelasting, klik dan hier.