Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. 

Bezwaar indienen via Digitaal loket

Of u kunt uw bezwaar schriftelijk indienen via:

BGHU

Postbus 5150

3502 JD Utrecht

Bij uw bezwaar stuurt u bewijsstukken mee die aangeven waarom u de aanslag onjuist vindt. Deze zijn nodig om uw bezwaar te behandelen.

Als u bezwaar maakt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Let op: wanneer u in Mijn BghU een bezwaarschrift indient, dan versturen wij u de ontvangstbevestiging per e-mail.

U kunt verzoeken om uitstel van betaling. Doe dit in uw bezwaarschrift.